RAF Mountain Rescue 50th Anniversary Expedition to the Karakoram, Pakistan

RAF Mountain Rescue 50th Anniversary Expedition to the Karakoram, Pakistan

RAF Mountain Rescue 50th Anniversary Expedition to the Karakoram, Pakistan